trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
hiến máu mùa covid-19 - các bài viết về hiến máu mùa covid-19, tin tức hiến máu mùa covid-19

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, được sự khuyến khích của Sư Phụ, các Phật tử chùa Ba Vàng tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19"

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, được sự khuyến khích của Sư Phụ, các Phật tử chùa Ba Vàng tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19"

13/4/2021

69 Lượt xem