trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
hiến máu nhân đạo - các bài viết về hiến máu nhân đạo, tin tức hiến máu nhân đạo

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, được sự khuyến khích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19”...

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Cho đi là còn lại mãi - Phật tử chùa Ba Vàng hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19

Ngày 10 tháng 4 năm 2021, được sự khuyến khích của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử chùa Ba Vàng đã tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo trong mùa dịch Covid-19”...

13/4/2021

69 Lượt xem