trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Hiểu sâu nhân quả - các bài viết về Hiểu sâu nhân quả, tin tức Hiểu sâu nhân quả

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: 'Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ'

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

19/7/2022

131 Lượt xem