trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Hiểu sâu nhân quả - các bài viết về Hiểu sâu nhân quả, tin tức Hiểu sâu nhân quả

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: 'Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ'

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

19/7/2022

131 Lượt xem