trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Hình nhân thế mạng - các bài viết về Hình nhân thế mạng, tin tức Hình nhân thế mạng

Hình nhân thế mạng được hay không?

Việc đốt hình nhân thế mạng xuất phát từ một tập tục rất cổ xưa đó là tục tuẫn táng - người sống chôn theo người chết. Tục lệ này phát xuất từ một số vị...

Hình nhân thế mạng được hay không?

Hình nhân thế mạng được hay không?

Việc đốt hình nhân thế mạng xuất phát từ một tập tục rất cổ xưa đó là tục tuẫn táng - người sống chôn theo người chết. Tục lệ này phát xuất từ một số vị...

20/6/2019

1915 Lượt xem

Hình nhân thế mạng được hay không?

Hình nhân thế mạng được hay không?

Phật Pháp ứng dụng🞄 08/6/2019

Hình nhân thế mạng được hay không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.