trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Hình nhân thế mạng - các bài viết về Hình nhân thế mạng, tin tức Hình nhân thế mạng

Hình nhân thế mạng được hay không?

Việc đốt hình nhân thế mạng xuất phát từ một tập tục rất cổ xưa đó là tục tuẫn táng - người sống chôn theo người chết. Tục lệ này phát xuất từ một số vị...

Hình nhân thế mạng được hay không?

Hình nhân thế mạng được hay không?

Việc đốt hình nhân thế mạng xuất phát từ một tập tục rất cổ xưa đó là tục tuẫn táng - người sống chôn theo người chết. Tục lệ này phát xuất từ một số vị...

20/6/2019

104 Lượt xem

Hình nhân thế mạng được hay không?

Hình nhân thế mạng được hay không?

Phật Pháp ứng dụng🞄 08/6/2019

Hình nhân thế mạng được hay không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.