trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
hoa đăng - các bài viết về hoa đăng, tin tức hoa đăng

Núi Thành Đẳng rực sáng ánh đăng: Tứ chúng trong và ngoài nước đồng hướng tâm tri ân đến Đấng Cha Lành đản sinh

Với tất cả lòng thành kính của chư Tăng Ni, Phật tử trên khắp thế giới, ngọn đèn tâm giác ngộ được kính dâng lên Đức Thế Tôn...

Núi Thành Đẳng rực sáng ánh đăng: Tứ chúng trong và ngoài nước đồng hướng tâm tri ân đến Đấng Cha Lành đản sinh

Núi Thành Đẳng rực sáng ánh đăng: Tứ chúng trong và ngoài nước đồng hướng tâm tri ân đến Đấng Cha Lành đản sinh

Với tất cả lòng thành kính của chư Tăng Ni, Phật tử trên khắp thế giới, ngọn đèn tâm giác ngộ được kính dâng lên Đức Thế Tôn...

10/5/2022

1704 Lượt xem