trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
hòa nhập khi ra nước ngoài - các bài viết về hòa nhập khi ra nước ngoài, tin tức hòa nhập khi ra nước ngoài

5 Điều đạo đức giúp bạn dễ hòa nhập khi ra nước ngoài

Khi qua nước bạn, mỗi người một nơi; mình phải biết chăm sóc, quan tâm nhau,... sẽ giúp bạn dễ hòa nhập khi ra nước ngoài du học hoặc làm việc.

5 Điều đạo đức giúp bạn dễ hòa nhập khi ra nước ngoài

5 Điều đạo đức giúp bạn dễ hòa nhập khi ra nước ngoài

Khi qua nước bạn, mỗi người một nơi; mình phải biết chăm sóc, quan tâm nhau,... sẽ giúp bạn dễ hòa nhập khi ra nước ngoài du học hoặc làm việc.

19/05/2021

61 Lượt xem