trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
học cách yêu thương - các bài viết về học cách yêu thương, tin tức học cách yêu thương

Kính tri ân Sư Phụ - người dạy con học cách yêu thương

Mặc dù con đã được nghe Sư Phụ giảng về hiếu đạo rất nhiều lần, nhưng, sao cứ mỗi lần nghe Sư Phụ giảng, con đều khóc rất nhiều

Kính tri ân Sư Phụ - người dạy con học cách yêu thương

Kính tri ân Sư Phụ - người dạy con học cách yêu thương

Mặc dù con đã được nghe Sư Phụ giảng về hiếu đạo rất nhiều lần, nhưng, sao cứ mỗi lần nghe Sư Phụ giảng, con đều khóc rất nhiều

02/3/2021

19 Lượt xem