trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
học phật - các bài viết về học phật, tin tức học phật

Học Phật phải tìm minh sư học đạo | Vấn đáp Phật Pháp

Sư Thầy cho chúng trưởng dẫn chúng, Bác mặc áo chéo vai nhưng chỉ được ngồi một bên trái của chúng trưởng. Con xin thưa hỏi Thầy chúng con

Học Phật phải tìm minh sư học đạo | Vấn đáp Phật Pháp

Học Phật phải tìm minh sư học đạo | Vấn đáp Phật Pháp

Sư Thầy cho chúng trưởng dẫn chúng, Bác mặc áo chéo vai nhưng chỉ được ngồi một bên trái của chúng trưởng. Con xin thưa hỏi Thầy chúng con

19/6/2019

5 Lượt xem