trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
kết duyên với Phật Pháp - các bài viết về kết duyên với Phật Pháp, tin tức kết duyên với Phật Pháp

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Phật Pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Vì thế chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến và được kết duyên với Phật Pháp...

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Làm thế nào để người thân kết duyên với Phật Pháp?

Phật Pháp là "thuốc" đặc biệt cứu khổ cho chúng sinh. Vì thế chúng ta rất muốn người thân của mình cũng biết đến và được kết duyên với Phật Pháp...

26/4/2020

4 Lượt xem