trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
khất thực - các bài viết về khất thực, tin tức khất thực

Kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông - đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà

Nhân kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông, đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương đã đặt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng

Kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông - đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà

Kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông - đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương đặt bát cúng dường chư Tăng tu hạnh đầu đà

Nhân kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông, đông đảo nhân dân và Phật tử thập phương đã đặt bát cúng dường Sư Phụ cùng chư Tôn đức Tăng chùa Ba Vàng

06/12/2022

226 Lượt xem

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực giữ gìn truyền thống đẹp trong đạo Phật

Chư Tăng chùa Ba Vàng trì bình khất thực giữ gìn truyền thống đẹp trong đạo Phật

Khất thực🞄 01/7/2021

Khất thực chính là truyền thống của mười phương, ba đời, tất cả chư Phật. Người tu sĩ đi khất thực không chỉ nuôi thân mạng mà cao cả hơn là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh

Khất thực độ người nghèo - Tấm lòng từ bi cao cả của Tôn giả Đại Ca Diếp

Khất thực độ người nghèo - Tấm lòng từ bi cao cả của Tôn giả Đại Ca Diếp

Phật Pháp ứng dụng🞄 22/4/2021

Với lòng thương cảm người nghèo khổ, Tôn giả Đại Ca Diếp là thường tránh khất thực ở nhà giàu có mà dừng bước trước những ngôi nhà lụp xụp...

Muôn đóa “hoa tâm” dâng cúng dường kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Muôn đóa “hoa tâm” dâng cúng dường kính mừng ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Tin tức🞄 22/3/2021

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính dâng đóa “hoa tâm” cúng dường lên Tăng chúng chùa Ba Vàng...