trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
khẩu nghiệp - các bài viết về khẩu nghiệp, tin tức khẩu nghiệp

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Có 4 loại khẩu nghiệp mà chúng ta dễ phạm: Nói dối: Có bảo là không, không bảo là có, trắng bảo là đen, đen bảo là trắng…

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

4 loại khẩu nghiệp dễ phạm và cách sám hối để đời bình an, tâm thanh thản

Có 4 loại khẩu nghiệp mà chúng ta dễ phạm: Nói dối: Có bảo là không, không bảo là có, trắng bảo là đen, đen bảo là trắng…

09/11/2023

2404 Lượt xem