trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
khoá học tu lâu dài - các bài viết về khoá học tu lâu dài, tin tức khoá học tu lâu dài

Cách đăng ký khoá học tu lâu dài tại chùa Ba Vàng

Con chào Thầy. Con muốn hỏi cách đăng ký khoá học tu lâu dài tại chùa Ba Vàng ạ. Con xin cảm ơn ạ.

Cách đăng ký khoá học tu lâu dài tại chùa Ba Vàng

Cách đăng ký khoá học tu lâu dài tại chùa Ba Vàng

Con chào Thầy. Con muốn hỏi cách đăng ký khoá học tu lâu dài tại chùa Ba Vàng ạ. Con xin cảm ơn ạ.

25/6/2021

7 Lượt xem