trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
khóa tu mùa - các bài viết về khóa tu mùa, tin tức khóa tu mùa

Hướng dẫn đăng ký Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Chùa Ba Vàng xin gửi hướng dẫn đăng ký khóa tu mùa hè 2022 qua các bước dưới đây để thuận lợi trong việc đăng ký, mời quý vị cùng theo dõi.

Hướng dẫn đăng ký Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Hướng dẫn đăng ký Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Chùa Ba Vàng xin gửi hướng dẫn đăng ký khóa tu mùa hè 2022 qua các bước dưới đây để thuận lợi trong việc đăng ký, mời quý vị cùng theo dõi.

07/7/2020

3899 Lượt xem