trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
khối đá bàn chân phật - các bài viết về khối đá bàn chân phật, tin tức khối đá bàn chân phật

Khối đá tôn tượng bàn chân Phật - sự linh ứng từ tâm thành kính của vua A Dục

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

Khối đá tôn tượng bàn chân Phật - sự linh ứng từ tâm thành kính của vua A Dục

Khối đá tôn tượng bàn chân Phật - sự linh ứng từ tâm thành kính của vua A Dục

Khối đá bàn chân Phật tại chùa Ba Vàng được mô phỏng lại từ nguyên mẫu ở Thánh địa Bồ đề đạo tràng...

14/01/2023

501 Lượt xem