trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Kinh Đại phương tiện Phật báo ân - các bài viết về Kinh Đại phương tiện Phật báo ân, tin tức Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/02/2019

2 Lượt xem