trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Kinh Đại phương tiện Phật báo ân - các bài viết về Kinh Đại phương tiện Phật báo ân, tin tức Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân

Kinh Đại phương tiện Phật báo ân. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/02/2019

2 Lượt xem