trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Kinh Hiền nhân bài 2 - các bài viết về Kinh Hiền nhân bài 2, tin tức Kinh Hiền nhân bài 2

Pháp thoại: 'Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Pháp thoại: "Kinh Hiền nhân - Bài 2 | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

06/7/2022

436 Lượt xem