trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
kinh mi tiên câu 215 - các bài viết về kinh mi tiên câu 215, tin tức kinh mi tiên câu 215

"Học từ con bò" - câu 215 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

'Học từ con bò' - câu 215 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ con bò" - câu 215 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

07/8/2021

339 Lượt xem