trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Kỷ yếu khóa tu mùa hè - các bài viết về Kỷ yếu khóa tu mùa hè, tin tức Kỷ yếu khóa tu mùa hè

Kỷ yếu khóa 2 của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Kỷ yếu khóa 2 của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Kỷ yếu khóa 2 của khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

15/7/2022

35 Lượt xem