trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
lễ cắt duyên âm - các bài viết về lễ cắt duyên âm, tin tức lễ cắt duyên âm

Làm lễ cắt duyên âm

Tình duyên của con lận đận, con muốn làm lễ cắt duyên âm. Thầy cho con hỏi, con có thể làm lễ ở đâu ạ? Con cảm ơn Thầy.

Làm lễ cắt duyên âm

Làm lễ cắt duyên âm

Tình duyên của con lận đận, con muốn làm lễ cắt duyên âm. Thầy cho con hỏi, con có thể làm lễ ở đâu ạ? Con cảm ơn Thầy.

25/6/2021

14 Lượt xem