trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Lễ cầu siêu Chùa Ba Vàng - các bài viết về Lễ cầu siêu Chùa Ba Vàng, tin tức Lễ cầu siêu Chùa Ba Vàng

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

14/5/2022

58 Lượt xem