trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
lễ chùa Ba Vàng - các bài viết về lễ chùa Ba Vàng, tin tức lễ chùa Ba Vàng

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Thưa Thầy, con muốn hỏi sắp tới ngày nào Thầy làm khoá lễ ở chùa ạ? Con muốn tham gia một khoá lễ ạ.

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Khóa lễ ở chùa diễn ra khi nào?

Thưa Thầy, con muốn hỏi sắp tới ngày nào Thầy làm khoá lễ ở chùa ạ? Con muốn tham gia một khoá lễ ạ.

26/6/2021

12 Lượt xem