trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Lễ dâng y cúng dường - các bài viết về Lễ dâng y cúng dường, tin tức Lễ dâng y cúng dường

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022)

Lễ dâng y cúng dường nhân mùa Phật đản | Ngày 14/4/Nhâm Dần (tức 14/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

14/5/2022

79 Lượt xem