trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lễ kết hôn ở chùa - các bài viết về lễ kết hôn ở chùa, tin tức lễ kết hôn ở chùa

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

20/6/2019

1 Lượt xem