trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
lễ kết hôn ở chùa - các bài viết về lễ kết hôn ở chùa, tin tức lễ kết hôn ở chùa

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

20/6/2019

23 Lượt xem