trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
lễ kết hôn ở chùa - các bài viết về lễ kết hôn ở chùa, tin tức lễ kết hôn ở chùa

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Điều đặc biệt khi làm lễ kết hôn ở chùa - Lễ Hằng thuận

Kính bạch Thầy. Gần đây, con thấy người ta làm lễ kết hôn ở chùa rất là nhiều. Con không hiểu tại sao trong chùa lại có thể làm lễ kết hôn như thế ạ?

20/6/2019

1 Lượt xem