trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Lễ khai đàn Dược sư - các bài viết về Lễ khai đàn Dược sư, tin tức Lễ khai đàn Dược sư

Lễ khai đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ khai đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023

Lễ khai đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

61 Lượt xem