trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Lễ khai Pháp chùa Ba Vàng - các bài viết về Lễ khai Pháp chùa Ba Vàng, tin tức Lễ khai Pháp chùa Ba Vàng

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

49 Lượt xem

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/02/2021

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...