trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám - các bài viết về Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, tin tức Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Lễ Khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 16/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ Khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 16/7/Tân Sửu

Lễ Khai Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám | Chùa Ba Vàng, ngày 16/7/Tân Sửu

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

23/8/2021

354 Lượt xem