trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám - các bài viết về Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, tin tức Lễ khai pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám