trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Lễ Phật đản trên nhiều quốc gia - các bài viết về Lễ Phật đản trên nhiều quốc gia, tin tức Lễ Phật đản trên nhiều quốc gia

Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới

Nhiều quốc gia trên thế giới, lễ Phật đản được chọn là ngày nghỉ lễ toàn dân và tổ chức với nhiều chương trình rất hoành tráng

Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới

Đại lễ Phật đản - ngày lễ đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới

Nhiều quốc gia trên thế giới, lễ Phật đản được chọn là ngày nghỉ lễ toàn dân và tổ chức với nhiều chương trình rất hoành tráng

26/4/2022

184 Lượt xem