trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Lễ tạ Pháp cuối năm - các bài viết về Lễ tạ Pháp cuối năm, tin tức Lễ tạ Pháp cuối năm

Lễ tạ Pháp cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ tạ Pháp cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Lễ tạ Pháp cuối năm Nhâm Dần | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/01/2023

50 Lượt xem

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Trực tuyến🞄 31/01/2022

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Hoạt động Phật sự🞄 13/02/2021

Trong niềm thành kính tri ân, nhân ngày cuối cùng của năm Canh Tý các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ...