trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Lễ tạ Pháp - các bài viết về Lễ tạ Pháp, tin tức Lễ tạ Pháp

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

Lễ tạ Pháp | Chùa Ba Vàng, ngày 29/12/Tân Sửu

31/01/2022

15 Lượt xem

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Lễ tạ Pháp cuối năm - tri ân Sư Phụ người nâng đỡ chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ

Hoạt động Phật sự🞄 13/02/2021

Trong niềm thành kính tri ân, nhân ngày cuối cùng của năm Canh Tý các Phật tử đang tu học cấm túc tại chùa đã đại diện cho hàng nghìn Phật tử chùa Ba Vàng dâng lên Sư Phụ...