trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
lục hòa - các bài viết về lục hòa, tin tức lục hòa

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Này chư Thiên cõi trời Ba ba và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà, về chung vui với Phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Này chư Thiên cõi trời Ba ba và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà, về chung vui với Phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

20/3/2023

204 Lượt xem

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

CLB Cúc Vàng được hình thành từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, nếu không có Sư Phụ và hạnh nguyện Bồ Đề của Người thì sẽ không có nơi tập thực hành pháp lục hòa

Lục hòa

Lục hòa

Phật Pháp ứng dụng🞄 09/12/2020

Lục hòa | Thầy Thích Trúc Thái Minh