trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Nam Tông - các bài viết về Nam Tông, tin tức Nam Tông

Sự thật về Nam Tông - Bắc Tông? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mong Thầy giảng giúp con về Phật Giáo Nam Tông với Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Tiểu Thừa với Phật Giáo Đại Thừa được không ạ, nó giống và khác nhau như thế nào?

Sự thật về Nam Tông - Bắc Tông? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Sự thật về Nam Tông - Bắc Tông? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mong Thầy giảng giúp con về Phật Giáo Nam Tông với Phật Giáo Bắc Tông và Phật Giáo Tiểu Thừa với Phật Giáo Đại Thừa được không ạ, nó giống và khác nhau như thế nào?

22/10/2022

61 Lượt xem