trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Ngạ quỷ - các bài viết về Ngạ quỷ, tin tức Ngạ quỷ

Ngạ quỷ có thể giúp đỡ cho con người được không?

Loài ngạ quỷ có thể tác động và làm hại con người. Vậy thì trong trường hợp nào loài ngạ quỷ có thể giúp đỡ, hộ trì cho con người?...

Ngạ quỷ có thể giúp đỡ cho con người được không?

Ngạ quỷ có thể giúp đỡ cho con người được không?

Loài ngạ quỷ có thể tác động và làm hại con người. Vậy thì trong trường hợp nào loài ngạ quỷ có thể giúp đỡ, hộ trì cho con người?...

17/4/2020

11 Lượt xem