trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão
ngày của cha - các bài viết về ngày của cha, tin tức ngày của cha

Bạn có sẵn sàng nói lời yêu thương Cha?

Mời các quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi và cảm nhận video "Bạn có sẵn sàng nói lời yêu thương Cha?" ngay trên đây nhé!

Bạn có sẵn sàng nói lời yêu thương Cha?

Bạn có sẵn sàng nói lời yêu thương Cha?

Mời các quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi và cảm nhận video "Bạn có sẵn sàng nói lời yêu thương Cha?" ngay trên đây nhé!

01/7/2021

9 Lượt xem