trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Ngày tu Bát Quan Trai - các bài viết về Ngày tu Bát Quan Trai, tin tức Ngày tu Bát Quan Trai

Ngày tu Bát quan trai - Lợi ích cho cả kẻ còn người mất

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, hàng ngàn người con Phật từ khắp nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự khóa tu Bát Quan Trai giới một ngày...

Ngày tu Bát quan trai - Lợi ích cho cả kẻ còn người mất

Ngày tu Bát quan trai - Lợi ích cho cả kẻ còn người mất

Ngày 26 tháng 4 năm 2015, hàng ngàn người con Phật từ khắp nơi đã vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự khóa tu Bát Quan Trai giới một ngày...

26/4/2015

91 Lượt xem