trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - các bài viết về ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tin tức ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nhân kỷ niệm ngày vía Bồ tát Địa Tạng Vương (ngày 30/7/âm lịch), chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tham gia chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía của Bồ tát để phát được tâm tán thán hạnh của Ngài...

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nhân kỷ niệm ngày vía Bồ tát Địa Tạng Vương (ngày 30/7/âm lịch), chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tham gia chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía của Bồ tát để phát được tâm tán thán hạnh của Ngài...

03/9/2021

942 Lượt xem