trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - các bài viết về ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, tin tức ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tham gia chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía của Bồ tát

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tham gia chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía của Bồ tát

03/9/2021

942 Lượt xem