trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo - các bài viết về ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, tin tức ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/6/2021

150 Lượt xem

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Videos khác 🞄 03/6/2021

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.