trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo - các bài viết về ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, tin tức ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu

(Ngày 3) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo, ngày 25/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

05/6/2021

150 Lượt xem

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo

Videos khác 🞄 03/6/2021

(Ngày 1) Chương trình tu tập nhân ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.