trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Hai, 10/5/2021

tức 29/3 Tân Sửu
người chết oan - các bài viết về người chết oan, tin tức người chết oan

Theo Đức Phật Chết Rồi Nên Chôn Hay Thiêu (Hỏa Táng)?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

Theo Đức Phật Chết Rồi Nên Chôn Hay Thiêu (Hỏa Táng)?

Theo Đức Phật Chết Rồi Nên Chôn Hay Thiêu (Hỏa Táng)?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

10/05/2021

1 Lượt xem