trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
người lãnh đạo - các bài viết về người lãnh đạo, tin tức người lãnh đạo

Bí quyết để thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên mà người lãnh đạo nên biết

Một người lãnh đạo biết được thế mạnh và giao việc đúng khả năng của nhân viên là một yếu tố quyết định dẫn đến thành công trong công ty.

Bí quyết để thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên mà người lãnh đạo nên biết

Bí quyết để thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên mà người lãnh đạo nên biết

Một người lãnh đạo biết được thế mạnh và giao việc đúng khả năng của nhân viên là một yếu tố quyết định dẫn đến thành công trong công ty.

19/3/2020

30 Lượt xem