trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn
nhạc sĩ xuân trí - các bài viết về nhạc sĩ xuân trí, tin tức nhạc sĩ xuân trí

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí: “Tôi tâm niệm chùa Ba Vàng sẽ trở thành ngôi nhà của tôi, về tới chùa như về nhà của mình”

Được sớt bát cúng dường tới Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, được Sư Phụ gọi tên, xoa đầu,... Đây là niềm hạnh phúc của ngày đầu xuân năm mới của tôi...

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí: “Tôi tâm niệm chùa Ba Vàng sẽ trở thành ngôi nhà của tôi, về tới chùa như về nhà của mình”

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Trí: “Tôi tâm niệm chùa Ba Vàng sẽ trở thành ngôi nhà của tôi, về tới chùa như về nhà của mình”

Được sớt bát cúng dường tới Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng, được Sư Phụ gọi tên, xoa đầu,... Đây là niềm hạnh phúc của ngày đầu xuân năm mới của tôi...

06/02/2022

2001 Lượt xem