trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Hai, 10/5/2021

tức 29/3 Tân Sửu
nhân duyên Đức Phật đản sinh - các bài viết về nhân duyên Đức Phật đản sinh, tin tức nhân duyên Đức Phật đản sinh

Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?

Sự kiện Đức Phật đản sinh là một đại sự nhân duyên vô cùng thù thắng của thế gian. Vậy trước khi đản sinh xuống trần gian, Đức Phật Thích Ca là ai?

Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?

Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?

Sự kiện Đức Phật đản sinh là một đại sự nhân duyên vô cùng thù thắng của thế gian. Vậy trước khi đản sinh xuống trần gian, Đức Phật Thích Ca là ai?

10/05/2021

22 Lượt xem

8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinh

8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 03/05/2020

Đức Phật ra đời là một đại sự nhân duyên vô cùng hy hữu và thù thắng... tám điều kiện hội tụ đầy đủ để Phật đản sinh. Vậy 8 điều kiện đó là gì?...