trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn
nhút nhát - các bài viết về nhút nhát, tin tức nhút nhát

Vượt qua rào cản nhút nhát, sợ hãi, phân vân trước mọi việc

Con rất nhút nhát, hay suy nghĩ khi đứng trước một quyết định nào đó con rất phân vân nên nhiều lần đã đánh mất nhiều cơ hội tốt cho bản thân.

Vượt qua rào cản nhút nhát, sợ hãi, phân vân trước mọi việc

Vượt qua rào cản nhút nhát, sợ hãi, phân vân trước mọi việc

Con rất nhút nhát, hay suy nghĩ khi đứng trước một quyết định nào đó con rất phân vân nên nhiều lần đã đánh mất nhiều cơ hội tốt cho bản thân.

05/7/2019

6056 Lượt xem