trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Niệm chú Đại Bi - các bài viết về Niệm chú Đại Bi, tin tức Niệm chú Đại Bi

Niệm chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Nhiều Phật tử nghĩ rằng tụng chú Đại bi sẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Qua video “Niệm chú đại bi như thế nào cho đúng?” dưới đây Sư Phụ ...

Niệm chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Niệm chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Nhiều Phật tử nghĩ rằng tụng chú Đại bi sẽ được Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ. Qua video “Niệm chú đại bi như thế nào cho đúng?” dưới đây Sư Phụ ...

28/5/2020

34 Lượt xem