trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Nói chuyện với làng ung thư - các bài viết về Nói chuyện với làng ung thư, tin tức Nói chuyện với làng ung thư

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Theo giáo lý đạo Phật thì tế bào ung thư cũng không có gì lạ. Nó là tế bào bình thường của ta. Và khi đã là của ta thì không có cớ gì lại ác hại ta.

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Theo giáo lý đạo Phật thì tế bào ung thư cũng không có gì lạ. Nó là tế bào bình thường của ta. Và khi đã là của ta thì không có cớ gì lại ác hại ta.

19/6/2019

2 Lượt xem