trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Nói chuyện với làng ung thư - các bài viết về Nói chuyện với làng ung thư, tin tức Nói chuyện với làng ung thư

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Theo giáo lý đạo Phật thì tế bào ung thư cũng không có gì lạ. Nó là tế bào bình thường của ta. Và khi đã là của ta thì không có cớ gì lại ác hại ta.

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Pháp thoại: Nói chuyện với làng ung thư

Theo giáo lý đạo Phật thì tế bào ung thư cũng không có gì lạ. Nó là tế bào bình thường của ta. Và khi đã là của ta thì không có cớ gì lại ác hại ta.

19/6/2019

2 Lượt xem