trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
Nỗi lòng thẩm phán - các bài viết về Nỗi lòng thẩm phán, tin tức Nỗi lòng thẩm phán

Nỗi lòng của vị thẩm phán gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Vì sao người ta lại nhẫn tâm ra tay hành hung, gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình? Sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu,...

Nỗi lòng của vị thẩm phán gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nỗi lòng của vị thẩm phán gửi tới Thầy Thích Trúc Thái Minh

Vì sao người ta lại nhẫn tâm ra tay hành hung, gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình? Sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu,...

12/11/2022

404 Lượt xem