trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Phạm Thị Yến - các bài viết về Phạm Thị Yến, tin tức Phạm Thị Yến

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Ngày 11/8/2021, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - ông Trần Công Thắng đã trao tặng Bằng khen đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Ngày 11/8/2021, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - ông Trần Công Thắng đã trao tặng Bằng khen đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

12/8/2021

74 Lượt xem