trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
phán quyết gian dối - các bài viết về phán quyết gian dối, tin tức phán quyết gian dối

Pháp thoại "Chuyện những phán quyết gian dối" | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Chuyện những phán quyết gian dối" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Pháp thoại 'Chuyện những phán quyết gian dối' | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Chuyện những phán quyết gian dối" | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Chuyện những phán quyết gian dối" | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/7/2021

170 Lượt xem