trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
phận sự công đức - các bài viết về phận sự công đức, tin tức phận sự công đức

Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi người. Nhưng để có đức tính này thì không hề dễ, mà phải...

Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi người. Nhưng để có đức tính này thì không hề dễ, mà phải...

07/05/2021

28 Lượt xem