trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
pháp cao quý - các bài viết về pháp cao quý, tin tức pháp cao quý

Người xuất gia xứng đáng được cúng dường với 22 điều cao quý sau đây

Người xuất gia có 20 pháp thực hành cao thượng và 2 pháp nâng đỡ khiến cho vị ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ, cúng dường...

Người xuất gia xứng đáng được cúng dường với 22 điều cao quý sau đây

Người xuất gia xứng đáng được cúng dường với 22 điều cao quý sau đây

Người xuất gia có 20 pháp thực hành cao thượng và 2 pháp nâng đỡ khiến cho vị ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho chúng ta đảnh lễ, cúng dường...

09/4/2021

152 Lượt xem