trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
pháp khí - các bài viết về pháp khí, tin tức pháp khí

Tuổi trẻ hào hứng tìm hiểu cách sử dụng pháp khí trong nghi lễ nhà Phật

Các bạn trẻ tại các khối trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã cùng nhau có những buổi học về Pháp khí (như chuông, mõ, khánh…) đầy sôi nổi và hào hứng.

Tuổi trẻ hào hứng tìm hiểu cách sử dụng pháp khí trong nghi lễ nhà Phật

Tuổi trẻ hào hứng tìm hiểu cách sử dụng pháp khí trong nghi lễ nhà Phật

Các bạn trẻ tại các khối trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã cùng nhau có những buổi học về Pháp khí (như chuông, mõ, khánh…) đầy sôi nổi và hào hứng.

30/4/2021

31 Lượt xem