trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
Pháp Luân Công - các bài viết về Pháp Luân Công, tin tức Pháp Luân Công

Vạch trần "bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vấn nạn: Pháp Luân Công là gì? Có nên tu theo tà đạo này không? Cư xử như thế nào với môn đồ của Lý Hồng Chí? Mời các bạn cùng

Vạch trần 'bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vạch trần "bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vấn nạn: Pháp Luân Công là gì? Có nên tu theo tà đạo này không? Cư xử như thế nào với môn đồ của Lý Hồng Chí? Mời các bạn cùng

05/7/2019

5 Lượt xem