trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Pháp Luân Công - các bài viết về Pháp Luân Công, tin tức Pháp Luân Công

Vạch trần "bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vấn nạn: Pháp Luân Công là gì? Có nên tu theo tà đạo này không? Cư xử như thế nào với môn đồ của Lý Hồng Chí? Mời các bạn cùng

Vạch trần 'bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vạch trần "bộ mặt thật* của Pháp Luân Công

Vấn nạn: Pháp Luân Công là gì? Có nên tu theo tà đạo này không? Cư xử như thế nào với môn đồ của Lý Hồng Chí? Mời các bạn cùng

05/7/2019

5 Lượt xem